Daniel Paweł, Warunki techniczne zjazdu jako przesłanka uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy przez zarządcę drogi. Glosa do wyroku NSA z dnia 19 lutego 2021 r., II OSK 2985/20

Glosy
Opublikowano: OwSS 2021/4/112-117
Autor:
Rodzaj: glosa

Warunki techniczne zjazdu jako przesłanka uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy przez zarządcę drogi. Glosa do wyroku NSA z dnia 19 lutego 2021 r., II OSK 2985/20

aprob

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX