Glosy
Opublikowano: Glosa 2019/3/64-71
Autor:

Wartość nieruchomości obciążonej hipotecznie w postępowaniu działowym. Glosa do postanowienia SN z dnia 26 stycznia 2017 r., I CSK 54/16

Stanowisko Sądu Najwyższego w zakresie określania wartości nieruchomości obciążonej hipoteką przy podziale współwłasności przez lata było jednolite i zakładało konieczność odliczenia wartości tego obciążenia, tak samo jak pozostałych ciężarów prawnorzeczowych. Jednak rozwój zjawiska, polegającego na zawieraniu przez współwłaścicieli, jako dłużników solidarnych, umowy kredytu bankowego denominowanego w obcej walucie i zabezpieczonego hipotecznie, który w momencie zamknięcia postępowania działowego pozostaje jeszcze niespłacony, skłoniły Sąd Najwyższy do odstąpienia od utrwalonej przez lata linii orzeczniczej. Wskazane wydarzenie stanowi punkt wyjścia do rozważenia powołanych przez sąd racji, łącznie z próbą ponownej interpretacji prekluzji zawartej w art. 618 § 3 k.p.c.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację