Rzetecka-Gil Agnieszka, Uzyskanie mandatu parlamentarzysty przez zastępcę prezydenta miasta; ochrona stosunku pracy. Glosa do wyroku SN z dnia 12 listopada 2014 r., II PK 24/14

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Uzyskanie mandatu parlamentarzysty przez zastępcę prezydenta miasta; ochrona stosunku pracy. Glosa do wyroku SN z dnia 12 listopada 2014 r., II PK 24/14

1.

WyrokSądu Najwyższego dotyka problematyki unormowań gwarancyjnych w odniesieniu do stosunków pracy osób, które uzyskały mandat parlamentarzysty. Już z tego powodu zasługuje na opatrzenie go komentarzem, albowiem wypowiedzi judykatury w tym zakresie są nieliczne. Dodatkowo wyrok zapadł w skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym, co związane było z kolei ze specyficznym stosunkiem pracy, w jakim pozostawał pracownik zanim został wybrany do senatu RP. Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco. W 2002 r. powód został powołany na stanowisko zastępcy prezydenta miasta. W 2005 r. powód wybrany został na senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Wystąpił wówczas do prezydenta miasta z prośbą, powołując się na uzyskanie mandatu senatora RP, o udzielenie urlopu bezpłatnego do czasu jego wygaśnięcia. Jednocześnie złożył oświadczenie, iż rezygnuje w wyżej wymienionym okresie z pełnienia funkcji zastępcy prezydenta miasta. Prezydent miasta odwołał powoda z funkcji zastępcy prezydenta miasta,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX