Wesołowska Agnieszka, Usługi adwokatów działających z urzędu jako usługi społeczne opodatkowane preferencyjną stawką podatku VAT. Glosa do wyroku TS z dnia 17 czerwca 2010 r., C-492/08

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2010
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Usługi adwokatów działających z urzędu jako usługi społeczne opodatkowane preferencyjną stawką podatku VAT. Glosa do wyroku TS z dnia 17 czerwca 2010 r., C-492/08

1.Wprowadzenie

Podstawę funkcjonowania wspólnego systemu podatku VAT w państwach członkowskich Unii Europejskiej stanowi wydana na podstawie art. 93 i 94 traktatu rzymskiego I dyrektywa dotycząca harmonizacji przepisów państw członkowskich w zakresie podatków obrotowych z 11 kwietnia 1967 r. . Dyrektywa ta nie tylko zobowiązała wszystkie państwa członkowskie do wprowadzenia podatku od wartości dodanej do wewnętrznego ustawodawstwa, ale stanowiła również o podstawowych cechach podatku VAT. Artykuł 2 I dyrektywy określał, że podatek VAT jest powszechnym podatkiem obciążającym konsumpcję, mającym zastosowanie do towarów i usług, proporcjonalnie do ich ceny, niezależnie od liczby transakcji, które mają miejsce w procesie produkcji i dystrybucji. Przepis ten stanowi do dziś podstawę fundamentalnych cech podatku VAT, tj. między innymi zasady powszechności oraz neutralności podatku VAT .

Wynika z powyższego, że jedną z podstawowych zasad rządzących podatkiem VAT, obok zasady neutralności opodatkowania jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX