Kurzępa Bolesław, Usiłowanie zakłócenia przebiegu legalnego zgromadzenia. Glosa do wyroku SN z dnia 9 lutego 2021 r., II KK 432/20

Glosy
Opublikowano: OSP 2021/7-8/60
Autor:
Rodzaj: glosa

Usiłowanie zakłócenia przebiegu legalnego zgromadzenia. Glosa do wyroku SN z dnia 9 lutego 2021 r., II KK 432/20

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX