Szmit Jakub, Urlop wypoczynkowy na żądanie - udzielenie urlopu - obowiązek pracodawcy udzielenia urlopu na żądanie. Glosa do wyroku SN z dnia 16 września 2008 r., II PK 26/08

Glosy
Opublikowano: OSP 2009/12/129
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Urlop wypoczynkowy na żądanie - udzielenie urlopu - obowiązek pracodawcy udzielenia urlopu na żądanie. Glosa do wyroku SN z dnia 16 września 2008 r., II PK 26/08

Przedmiotem glosowanego orzeczenia jest jedno z kilku, wciąż budzących zastrzeżenia, zagadnień dotyczących uregulowanego w art. 167[2] k.p. urlopu na żądanie. Mimo bowiem stosunkowo mało obszernej regulacji poświęconej tej konstrukcji, a może właśnie wskutek tego, zarówno doktryna, jak i orzecznictwo wskazały, a następnie podjęły próbę zajęcia określonego stanowiska wobec pojawiających się wątpliwości.

Do najważniejszych z nich można bez wątpienia zaliczyć kwestie terminu na złożenie wniosku o urlop na żądanie , formy tego wniosku , obliczania wymiaru tego urlopu , a wreszcie wzajemnych praw i obowiązków stron stosunku pracy w zakresie jego wykorzystania.

W wyroku będącym przedmiotem niniejszej glosy SN dokonał wykładni dotyczącej właśnie ostatniego z wymienionych zagadnień, a dokładniej rzecz ujmując, podjął próbę wskazania charakteru obowiązku pracodawcy udzielenia urlopu w terminie żądanym przez pracownika i odpowiadające temu obowiązkowi prawo pracownika do udania się w tym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX