Uprzednie skazanie za przestępstwo a możliwość wpisu na listę radców prawnych z uwagi na nieskazitelność charakteru. Glosa do... - OpenLEX

Korcyl Mariusz, Uprzednie skazanie za przestępstwo a możliwość wpisu na listę radców prawnych z uwagi na nieskazitelność charakteru. Glosa do wyroku NSA z dnia 17 listopada 2017 r., II GSK 447/16

Glosy
Opublikowano: Glosa 2019/2/120-129
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Uprzednie skazanie za przestępstwo a możliwość wpisu na listę radców prawnych z uwagi na nieskazitelność charakteru. Glosa do wyroku NSA z dnia 17 listopada 2017 r., II GSK 447/16

Wymóg nieskazitelności charakteru radcy prawnego pozostaje problemem o doniosłym znaczeniu praktycznym. Jest to przecież zawód zaufania publicznego. Rozbieżności w orzecznictwie wywołuje kwestia, czy uprzednie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu bezwzględnie wyklucza nieskazitelność charakteru i wyłącza możliwość wpisu na listę radców prawnych. W glosowanym wyroku zanegowano taką możliwość, co uzależniono od długoletniej nienagannej postawy. Takie stanowisko jest swoistym novum w dotychczasowej linii orzeczniczej. W glosie w pełni zaaprobowano – pod pewnymi warunkami – odrzucenie koncepcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania wyuczonego zawodu. Poparto też postulat, że właściwa postawa w długim okresie czasu jest w stanie znieść negatywne skutki społeczne uprzednich zachowań, sprzecznych z obowiązującym porządkiem prawnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX