Wojdył Sebastian, Uprawnienie współwłaścicieli rzeczy wspólnej do dochodzenia bezpodstawnego wzbogacenia. Glosa do uchwały SN z dnia 15 listopada 2018 r., III CZP 50/18

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Uprawnienie współwłaścicieli rzeczy wspólnej do dochodzenia bezpodstawnego wzbogacenia. Glosa do uchwały SN z dnia 15 listopada 2018 r., III CZP 50/18

Uwagi ogólne

Przedmiotowa uchwała stanowi odpowiedź na przedstawione przez Sąd Apelacyjny zagadnienie prawne „czy dochodzenie przez jednego ze współwłaścicieli nieruchomości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z tej nieruchomości jest czynnością zmierzającą do zachowania wspólnego prawa, o której mowa w art. 209 k.c.”. W uzasadnieniu przedmiotowej uchwały Sąd Najwyższy analizował m.in. następującej zagadnienia:

1.

Spór współwłaścicielski w zakresie realizacji czynności zachowawczych;

2.

Charakter prawny pożytków cywilnych rzeczy wspólnej;

3.

Rozgraniczenie zakresu pojęć czynności zachowawczych i czynności zwykłego zarządu.

Stanowisko Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy rozpatrując przedstawione zagadnienie prawne przeprowadza szeroką analizę art. 209ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny – dalej k.c. – stanowiącego podstawę realizacji przez współwłaścicieli tzw. czynności zachowawczych, tj. czynności współwłaścicieli zmierzających do zachowania wspólnego prawa. We wskazanych rozważaniach Sąd dokonał już na wstępie ograniczenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX