Umowa o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Stanami Zjednoczonymi Ameryki -... - OpenLEX

Lasiński-Sulecki Krzysztof, Umowa o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Stanami Zjednoczonymi Ameryki - dostawa paliwa lotniczego na rzecz przewoźnika mającego siedzibę w USA - zwolnienie od podatku VAT. Glosa do wyroku NSA z dnia 29 września 2014 r., I FSK 1313/13

Glosy
Opublikowano: OSP 2016/6/53
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Umowa o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Stanami Zjednoczonymi Ameryki - dostawa paliwa lotniczego na rzecz przewoźnika mającego siedzibę w USA - zwolnienie od podatku VAT. Glosa do wyroku NSA z dnia 29 września 2014 r., I FSK 1313/13

1. Wyrok zapadł na gruncie następującego stanu faktycznego zaprezentowanego we wniosku o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego. P. Sp. z o.o. od 1.04.2011 r. dokonuje dostawy paliwa lotniczego na rzecz przewoźników lotniczych mających siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przewoźnicy amerykańscy wykonują przewozy w transporcie międzynarodowym, w ramach których miejscem startu albo miejscem lądowania jest port lotniczy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie dokonywana jest dostawa paliwa lotniczego. Przewoźnicy amerykańscy nie przekazują Spółce dokumentów wystawionych przez właściwe organy administracji skarbowej bądź lotniczej USA potwierdzających, że są oni przewoźnikami wykonującymi głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

We wniosku o interpretację indywidualną P. Sp. z o.o. pytała o to, czy do dostawy paliwa dokonywanej przez Spółkę na rzecz przewoźników mających siedzibę w USA jest stosowana stawka VAT 0% bez prowadzenia dodatkowej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX