Glosy
Opublikowano: OSP 2016/7-8/74
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą - wypadek przy pracy - przedawnienie roszczenia o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Glosa wyroku SN z dnia 11 marca 2015 r., III UK 149/14

Glosowane orzeczenie jest kolejnym judykatem, w którym Sąd Najwyższy (SN) rozstrzygnął kwestię przedawnienia prawa do jednorazowego odszkodowania w związku z istnieniem zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Z art. 6 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wynika, że prawo do jednorazowego odszkodowania przedawnia się, jeżeli zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych świadczeń z tytułu choroby zawodowej. Na tle wskazanego przepisu wątpliwości powoduje ustalenie, czy 6-miesięczny termin na uregulowanie zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne może zostać zawieszony lub przerwany, brak bowiem wyraźnego unormowania tej kwestii. Jeżeli zaś do tego dojdzie, to w jaki sposób należy liczyć termin 6 miesięcy. Takie problemy ujawniły się także w stanie faktycznym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?