Pasternak Anna, Ubezpieczenie społeczne - cofnięcie wniosku o przekazanie środków z Otwartego Funduszu Emerytalnego do budżetu państwa - małżeńska wspólność majątkowa. Glosa do wyroku SN z dnia 19 marca 2014 r., I UK 341/13

Glosy
Opublikowano: OSP 2016/7-8/73
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Ubezpieczenie społeczne - cofnięcie wniosku o przekazanie środków z Otwartego Funduszu Emerytalnego do budżetu państwa - małżeńska wspólność majątkowa. Glosa do wyroku SN z dnia 19 marca 2014 r., I UK 341/13

Zagadnienia opisane w glosie powstały na tle nieskomplikowanego stanu faktycznego. Małżonka wnioskodawcy Bożenna K., urodzona 12.07.1951 r., złożyła 24.09.2008 r. wniosek o przyznanie emerytury wraz z wykreśleniem jej z rejestru członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE) oraz przekazanie do budżetu państwa środków pieniężnych zgromadzonych na jej rachunku. Organ rentowy decyzją z 30.09.2008 r. przyznał wnioskodawczyni żądane świadczenie, którego wypłatę zawiesił w związku z kontynuowaniem zatrudnienia. W dniu 27.10.2010 r. ubezpieczona zmarła. Pismem z 12.04.2011 r. mąż zmarłej ubezpieczonej Tadeusz K. złożył wniosek, w którym wycofał wniosek zmarłej żony Bożenny K. z 24.09.2008 r. o wykreślenie jej z rejestru członków OFE i przekazanie środków zgromadzonych na jej rachunku na dochody budżetu państwa. Organ rentowy pismem z 9.09.2011 r. odmówił wydania żądanych decyzji, twierdząc, że sprawy związane z zawieraniem umowy z OFE, jej unieważnieniem czy też przywróceniem członkostwa nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX