Glosy
Opublikowano: OSP 2017/4/35
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Ubezpieczenia społeczne - świadczenie rehabilitacyjne. Glosa do chwały SN z dnia 2 lutego 2016 r., III UZP 16/15

Przed Sądem Najwyższym (SN) postawiono do rozpoznania zagadnienie prawne, czy przesłanką przyznania świadczenia rehabilitacyjnego według przepisu art. 18 ust. 1 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jest ustalenie pozytywnego rokowania odzyskania zdolności do pracy w terminie najdalej 12 miesięcy od wyczerpania zasiłku chorobowego, czy też pozytywne rokowanie jest jedynie przesłanką przyznania tego świadczenia bez konieczności ustalania, że przewidywany okres odzyskania zdolności do pracy mieści się w okresie 12 miesięcy przysługiwania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Po rozpoznaniu tego zagadnienia SN podjął uchwałę, że „przesłanką przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego jest ustalenie, że dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, bez konieczności stwierdzenia, że nastąpi to w terminie 12 miesięcy od wyczerpania zasiłku chorobowego”.

Lektura sentencji uchwały SN...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację