Matusiak-Frącczak Magdalena, Tajemnica adwokacka a obowiązek informowania o transakcjach podejrzanych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Glosa do wyroku ETPC z dnia 6 grudnia 2012 r., 12323/11

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2013
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Tajemnica adwokacka a obowiązek informowania o transakcjach podejrzanych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Glosa do wyroku ETPC z dnia 6 grudnia 2012 r., 12323/11

1.Wprowadzenie

W przededniu przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zagadnienie relacji pomiędzy Europejskim Trybunałem Praw Człowieka a Trybunałem Sprawiedliwości UE budzi duże zainteresowanie. Istotna jest też kwestia, na jakich zasadach i przy zachowaniu jakich procedur UE może być odpowiedzialna za naruszenie praw człowieka wynikających z EKPC obok państw członkowskich, wykonujących jej akty w prawie wewnętrznym.

Również ochrona tajemnicy adwokackiej, w tym tajemnicy korespondencji, jest zagadnieniem problematycznym. Co do zasady każdy o nią zapytany opowie się za jej istnieniem, gdyż zapewnia ona przestrzeganie prawa do obrony. Problemem, jak zawsze, są szczegóły. Każdy zapytany o tę tajemnicę adwokat odpowie, że obowiązek jej dochowania jest absolutny i w żadnym wypadku nie można go naruszyć. Inaczej będzie wyglądała odpowiedź ustawodawcy czy sądu. Prawo, jak i orzecznictwo dopuszczają wyjątki od ochrony tajemnicy adwokackiej. Stanowisko to jest podzielone przez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX