Potulski Jacek, Świadomość sprawcy co do wieku osoby małoletniej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 8 lipca 2021 r., III KK 109/21

Glosy
Opublikowano: OSP 2023/7-8/57
Autor:
Rodzaj: glosa

Świadomość sprawcy co do wieku osoby małoletniej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 8 lipca 2021 r., III KK 109/21

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX