Cioch Paweł, Kokoszkiewicz Artur, Strzelnice otwarte - zakres normatywny a praktyka administracji publicznej. Glosa do wyroku WSA z dnia 15 listopada 2017 r., III SA/Lu 216/17

Glosy
Opublikowano: OwSS 2019/3/105-112
Autorzy:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Strzelnice otwarte - zakres normatywny a praktyka administracji publicznej. Glosa do wyroku WSA z dnia 15 listopada 2017 r., III SA/Lu 216/17

Słowa kluczowe: strzelnica, prawo a praktyka, ustawa o broni i amunicji, strzelectwo

1 Glosowany wyrok dotyczy interesujących zagadnień związanych zarówno z dogmatyką prawa w zakresie ustawy z 21.05.1989 r. o broni i amunicji wespół z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15.03.2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic , z teorią prawa w aspekcie norm prawnych, powinności ich stosowania, jak i granic wykładni, a wreszcie – działalnością praktyczną administracji publicznej, niewątpliwie związaną z obydwoma poprzednio wymienionymi zakresami i mającą na nie wymierny wpływ.

Na gruncie dogmatycznym glosowany wyrok dotyczy regulacji w zakresie zakładania, prowadzenia oraz nadzoru nad tzw. strzelnicami otwartymi, tj. – w ślad za Słownikiem języka polskiego PWN – „terenami [nie budynkami – przyp. aut.] do ćwiczeń w strzelaniu” . Z kolei analizując wyrok przez pryzmat teoretycznoprawny, odnajdujemy w nim odniesienie do kwestii uniwersalnych, związanych z normami...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX