Wesołowska Agnieszka, Stosowanie zwolnienia w VAT przewidzianego dla usług o charakterze medycznym do świadczeń prywatnych laboratoriów. Glosa do wyroku TS z dnia 8 czerwca 2006 r., C-106/05

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2012
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Stosowanie zwolnienia w VAT przewidzianego dla usług o charakterze medycznym do świadczeń prywatnych laboratoriów. Glosa do wyroku TS z dnia 8 czerwca 2006 r., C-106/05

1.Wprowadzenie

Komentowany wyrok jest jednym z kilku najbardziej znaczących orzeczeń odnoszących się do zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 13 część A lit. b i c VI dyrektywy , a obecnie w przepisie art. 132 ust. 1 lit. b-e dyrektywy 112 , zgodnie z którym nie naruszając innych przepisów wspólnotowych, państwa członkowskie zwalniają z podatku na warunkach, które określają w celu zapewnienia prawidłowego i prostego zastosowania takich zwolnień, jak również aby zapobiec oszustwom podatkowym, unikaniu opodatkowania i nadużyciom: opiekę szpitalną i medyczną oraz działalność jej towarzyszącą (ściśle z nią związaną), wykonywaną przez instytucje zarządzane według prawa publicznego (podmioty prawa publicznego) lub na warunkach porównywalnych z prawem publicznym przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne i inne oficjalnie uznane placówki o podobnym charakterze oraz świadczenie opieki medycznej przy wykonywaniu (w ramach wykonywania) zawodów medycznych i paramedycznych, określonych przez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX