Kalinowski Marek, Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do opłat publicznych. Charakter prawny opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty za parkowanie na drogach publicznych. Glosa do wyroku NSA z dnia 9 stycznia 2019 r., II FSK 2600/18

Glosy
Opublikowano: OSP 2020/10/85
Autor:
Rodzaj: glosa

Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do opłat publicznych. Charakter prawny opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty za parkowanie na drogach publicznych. Glosa do wyroku NSA z dnia 9 stycznia 2019 r., II FSK 2600/18

glosa krytyczna

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX