Glosy
Opublikowano: OSP 2019/9/91
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Stosowanie Konstytucji przez sądy administracyjne. Glosa do wyroku NSA z dnia 20 lutego 2019 r., II OSK 694/17

Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne, stwierdzenie nieważności decyzji, wyrok Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności przepisu przyjętego za podstawę decyzji, zaniechanie ustawodawcy, bezpośrednie stosowanie Konstytucji

1. Glosowany wyrok jest przykładem rozstrzygnięcia sprawy sądowej na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (TK). Jest to jedna z form bezpośredniego stosowania Konstytucji, do czego organy stosujące prawo, w szczególności sądy, są upoważnione na podstawie art. 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej .

2. W sprawie, która była tłem komentowanego wyroku, w 1999 r. została wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz o udzieleniu pozwolenia na przebudowę części mieszkania i rozbudowę budynku. W 2015 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) stwierdził, że decyzja ta naruszała prawo i jednocześnie odmówił stwierdzenia jej nieważności z uwagi na znaczny upływ czasu. Organ uznał, że niedopuszczalne jest stwierdzenie nieważności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację