Naworski Jerzy Paweł, Status prawny spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Glosa do uchwały SN z dnia 21 stycznia 2011 r., III CZP 125/10

Glosy
Opublikowano: Glosa 2012/3/37-43
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Status prawny spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Glosa do uchwały SN z dnia 21 stycznia 2011 r., III CZP 125/10

Przedmiotem glosy jest status prawny spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (dalej jako SKOK). Sąd Najwyższy (dalej jako SN) słusznie uznał, że SKOK jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego . Nie wynika to jednak z przyczyn podanych w uzasadnieniu orzeczenia SN, lecz z faktu, że jest ona spółdzielnią.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX