Status podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym skanu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.... - OpenLEX

Wójcik Paweł, Status podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym skanu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Glosa do wyroku KIO z 4 stycznia 2019 r., sygn KIO 2611/18

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.