Ochnio Ariadna, Sposób ustalania wartości rzeczy ruchomej będącej przedmiotem przestępstwa przywłaszczenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 23 lutego 2022 r., II KK 439/21

Glosy
Opublikowano: OSP 2023/2/14
Autor:
Rodzaj: glosa

Sposób ustalania wartości rzeczy ruchomej będącej przedmiotem przestępstwa przywłaszczenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 23 lutego 2022 r., II KK 439/21

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX