Glosy
Opublikowano: OSP 2019/11/111
Autor:

Sposób rozumienia i stosowania konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego. Glosa do wyroku NSA z dnia 28 czerwca 2019 r., I OSK 4282/18

Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne, zgłoszenie kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, wykaz sędziów popierających zgłoszone kandydatury, informacja publiczna

Dr Włodzimierz Orski, Prezes Najwyższego Trybunału Administracyjnego (1933–1934), funkcję, którą spełnia sędzia administracyjny, ujął następująco: „(...) Trybunał idzie zawsze po jednej linji, po linji sprawiedliwości, kierując się li tylko obowiązującemi ustawami i przepisami, interpretując je jednak nie według martwej litery prawa, lecz wchodząc w ducha i intencje prawodawcy. Dlatego też słusznie obdarzyło nas społeczeństwo polskie mianem zaszczytnem, z którego dumni jesteśmy, mianem ostoi sprawiedliwości i praworządności” .

W ten nurt orzecznictwa wpisuje się treść glosowanego wyroku. Przywraca on prawu godność, a Sędziowie nie dopuścili w procesie wykładni i stosowania prawa do jego dehumanizacji.

Teza i jej uzasadnienie ma uniwersalny wymiar.

1. W wymiarze systemowym sprzeciwia się instrumentalizacji politycznej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację