Wilk Jakub, Specyfika konsultacji przeprowadzanych na podstawie ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Glosa do wyroku NSA z dnia 3 sierpnia 2010 r., II OSK 1023/10

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2012
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Specyfika konsultacji przeprowadzanych na podstawie ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Glosa do wyroku NSA z dnia 3 sierpnia 2010 r., II OSK 1023/10

1.Wprowadzenie

Glosowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oparty jest na przepisach ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym , które przewidują konsultacje społeczne w sprawie wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości . Konsultacje wprowadzane tymi przepisami mają jednak cechy nietypowe, z których jedna przesądziła o treści rozstrzygnięcia NSA.

Glosa ma na celu odniesienie się do przedstawionej w tym zakresie argumentacji sądu oraz całościowe przedstawienie specyfiki konsultacji przewidzianych w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

2.Stan faktyczny sprawy i rozstrzygnięcie sądu

Rada Miejska w Ozimku podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Schodnia w języku mniejszości . Wbrew swemu tytułowi akt ten nie ustalał dodatkowej nazwy miejscowości, lecz była to uchwała w sprawie złożenia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości w języku mniejszości. Po...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX