Warciński Michał, Służebność przesyłu. Nabycie i zmiana treści lub sposobu wykonania. Glosa do uchwały SN z dnia 2 czerwca 2010 r., III CZP 36/10

Glosy
Opublikowano: PS 2011/7-8/166-175
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Służebność przesyłu. Nabycie i zmiana treści lub sposobu wykonania. Glosa do uchwały SN z dnia 2 czerwca 2010 r., III CZP 36/10

I

W komentowanej uchwale Sąd Najwyższy rozstrzygnął dwa zagadnienia prawne, które mogłyby być przedmiotem odrębnych orzeczeń. Determinuje to również formę niniejszej glosy, podzielonej na dwa osobne wywody. Pierwsze zagadnienie dotychczas nie było rozważane w piśmiennictwie i judykaturze. Okazuje się, że praktyka może czasem zaskakiwać teorię i dopiero potrzeby obrotu prawnego wskazują na problem prawny, którego wcześniej w piśmiennictwie nie dostrzegano. Z kolei drugie zagadnienie nie jest nowe i było tematem wypowiedzi w literaturze oraz orzecznictwie, na ogół zresztą w pełni zgodnych z komentowaną uchwałą.

II

Analiza pierwszego zagadnienia wymaga dla jasności wywodu przytoczenia choćby w ogólnym zarysie stanu faktycznego, na podstawie którego problemat powstał. Na nieruchomości, której współwłaścicielami są powodowie, w 1974 r. pozwany wzniósł napowietrzną linię energetyczną. W 2004 r. pozwany nabył służebność przesyłu w drodze zasiedzenia. W międzyczasie nieruchomość powodów uzyskała...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX