Filipczyk Hanna, Skutki prawne upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Glosa do uchwały NSA z dnia 29 września 2014 r., II FPS 4/13

Glosy
Opublikowano: PP 2015/5/47-53
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Skutki prawne upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Glosa do uchwały NSA z dnia 29 września 2014 r., II FPS 4/13

W dniu 29 września 2014 r. pełny skład Izby Finansowej NSA podjął następującą uchwałę: „W świetle art. 70 § 1 i art. 208 § 1 oraz art. 233 § 1 pkt 2 lit. a [ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p.] w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r. po upływie terminu przedawnienia nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości zobowiązania podatkowego, które wygasło przez zapłatę (art. 59 § 1 pkt 1 [o.p.])”. W mojej ocenie pogląd prawny przyjęty w uchwale zasługuje na aprobatę, lecz jego uzasadnienie nie jest bez wad.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX