Glosy
Opublikowano: OSP 2019/7-8/74
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa krytyczna

Rozwiązanie stosunku pracy z asystentem sędziego. Glosa do wyroku SN z dnia 7 czerwca 2016 r., II PK 132/15

Słowa kluczowe: prawo pracy, pracownicy sądów i prokuratury, asystent sędziego, wypowiedzenie umowy o pracę, odpowiednie stosowanie przepisów, wyłączenie sędziego, wyłączenie sądu, analogia

I. Glosowany wyrok dotyczy kwestii dość specyficznych, mianowicie przesłanek wypowiedzenia stosunku pracy asystenta sędziego. Tym bardziej przesądzenie o zastosowaniu lub nie ochrony przyznanej asystentowi w art. 13 ustawy o pracownikach urzędów państwowych wydaje się potrzebne, gdyż glosowane orzeczenie jest sprzeczne z jedynym w tej sprawie stanowiskiem doktryny , zaś zagadnienie to nie występuje do tej pory w ogóle w orzecznictwie dotyczącym asystenta sędziego. Jednak poza tym może być on doskonałą kanwą dla rozważań nad arcyważną dla praktyki problematyką ogólnego stosowania wnioskowania przez analogię, pozycji prawnej asystenta sędziego oraz wyłączenia sądu. W aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego (SN) brakuje wyraźnego sprecyzowania ram odpowiedniego stosowania przepisów prawa materialnego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację