Chróścielewski Wojciech, Rozpoznanie skargi kasacyjnej mimo pominięcia niektórych przepisów, które powinny zostać w niej przytoczone. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2022 r., II OSK 1124/19

Glosy
Opublikowano: OSP 2022/10/89
Autor:
Rodzaj: glosa

Rozpoznanie skargi kasacyjnej mimo pominięcia niektórych przepisów, które powinny zostać w niej przytoczone. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2022 r., II OSK 1124/19

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX