Glosy
Opublikowano: OSP 2019/9/87
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Reprezentacja rektora w sprawach z zakresu prawa pracy. Glosa do wyroku SN z dnia 20 marca 2018 r., I PK 10/17

Słowa kluczowe: prawo pracy, szkoła wyższa, rektor, stosunek pracy nauczyciela akademickiego, pełnomocnictwo

Teza glosowanego orzeczenia nie budzi żadnych wątpliwości i nie powinna zostać uznana za kontrowersyjną, wręcz przeciwnie – ze zdziwieniem należy odnotować fakt, że możliwość zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących pełnomocnictwa w ogóle budziła wątpliwości sądów rozstrzygających w niższych instancjach. Uzasadnienie wyroku natomiast skłania do sformułowania wniosków o charakterze bardziej ogólnym, doniosłych z punktu widzenia praktyki, a koncentrujących się wokół reprezentacji rektora w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zarówno na gruncie nieobowiązującej, jak i aktualnej regulacji to rektor jest ustawowo umocowanym organem do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do nauczycieli akademickich. Rozstrzygnięcie o możliwości ustanowienia pełnomocnika w tym zakresie jest kluczowe z punktu widzenia skuteczności czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację