Rejestracja zmodyfikowanego genetycznie produktu ziemniaczanego. Glosa do wyroku S(PI) z dnia 13 grudnia 2013 r., T-240/10 - OpenLEX

Sieradzka Małgorzata, Rejestracja zmodyfikowanego genetycznie produktu ziemniaczanego. Glosa do wyroku S(PI) z dnia 13 grudnia 2013 r., T-240/10

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Rejestracja zmodyfikowanego genetycznie produktu ziemniaczanego. Glosa do wyroku S(PI) z dnia 13 grudnia 2013 r., T-240/10

1.Wprowadzenie

Glosowany wyrok TSUE ma istotne znaczenie dla zainteresowanych zarejestrowaniem odmiany genetycznie zmodyfikowanej (GMO). Ukazuje nie tylko długotrwałość procedury, jej kosztowność, ale przede wszystkim wpływ uchybień na decyzje w sprawie dopuszczenia do obrotu GMO. Trybunał ukazał naruszenia proceduralne, które miały miejsce na etapie procedury autoryzacji genetycznie zmodyfikowanej odmiany ziemniaka Amflora. Prawidłowy proces rejestracji jest warunkiem dopuszczenia odmiany do uprawy. Jak zostało jednak wykazane przez TSUE, zgoda na autoryzację została wydana pomimo tego, że nie poddano ocenie nowej opinii naukowej. W konsekwencji wyrokiem TSUE unieważniono uprawę ziemniaka Amflora na terenie UE.

Analiza wyroku TSUE potwierdza tylko szereg błędów proceduralnych, które KE popełniła przy autoryzacji upraw ziemniaka Amflora. Wyrok należy zatem odczytywać jako „klęskę” KE niż jako niepowodzenie firmy BASF, która – warto przypomnieć – rozpoczęła proces autoryzacji ziemniaka Amflora w roku...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX