Żochowski Wiktor, Publikacja wizerunku jako istotna sprawa dziecka na gruncie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 18 listopada 2021 r., I ACa 591/21

Glosy
Opublikowano: OSP 2022/9/71
Autor:
Rodzaj: glosa

Publikacja wizerunku jako istotna sprawa dziecka na gruncie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 18 listopada 2021 r., I ACa 591/21

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX