Kmieciak Zbigniew, Przyznanie izbie notarialnej statusu strony w postępowaniu w sprawie powołania lub odwołania notariusza. Glosa do uchwały NSA z dnia 22 września 2014 r., II GPS 1/14

Glosy
Opublikowano: PiP 2016/6/125-130
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Przyznanie izbie notarialnej statusu strony w postępowaniu w sprawie powołania lub odwołania notariusza. Glosa do uchwały NSA z dnia 22 września 2014 r., II GPS 1/14

1. Nie sposób zgodzić się zarówno z tezą glosowanej uchwały, jak i wspierającą ją – dotkniętą poważnymi błędami natury metodologicznej i abstrahującą w gruncie rzeczy od istoty rozważanego zagadnienia – argumentacją. Kwestia, którą przyszło roztrząsać składowi 7 sędziów NSA, wraca niczym bumerang, absorbując od ponad dwudziestu lat uwagę judykatury i doktryny. Pasjonującą historię zmagań z problemem określenia procesowej pozycji rady izby notarialnej w sprawach powołania lub odwołania notariusza i – w pierwszym z wyróżnionych przypadków – także wyznaczenia siedziby jego kancelarii wyczerpująco przedstawił W. Chróścielewski . Zakreślił ją pokrótce w uzasadnieniu uchwały również NSA. Zbyteczne jest więc relacjonowanie stanowiska wyrażanego dotychczas w analizowanej materii przez sądy i przedstawicieli nauki prawa administracyjnego. W dalszej części glosy koncentruję się zatem na kluczowych dla wyniku dociekań NSA elementach jego wypowiedzi, konfrontując je z literą obowiązującego prawa i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX