Glosy
Opublikowano: OSP 2019/10/99
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa krytyczna

Przyczynienie się pracownika do wypadku przy pracy a wysokość odszkodowania z art. 446 § 3 k.c. i zadośćuczynienia pieniężnego z art. 446 § 4 k.c. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 6 grudnia 2018 r., III APa 51/18

Słowa kluczowe: prawo pracy, wypadek przy pracy, odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy (art. 415 Kodeksu cywilnego) za wypadek przy pracy, delikt, zadośćuczynienie pieniężne, przyczynienie się poszkodowanego do powstałej szkody, odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej

1. Rozstrzygnięcie zapadłe przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach jest niezwykle interesujące zarówno z punktu widzenia prawa cywilnego, jak i prawa pracy. Kierunek, za którym podążył skład orzekający, w tym również jego uzasadnienie, budzą poważne wątpliwości. Wynikają one w dużej mierze z poczynionych przez sąd ustaleń faktycznych, które prowadzą do odmiennych wniosków, niż te przyjęte przez Sąd Apelacyjny. Aby móc zatem podjąć skuteczną polemikę, warto nieco obszerniej przedstawić okoliczności leżące u podstaw glosowanego rozstrzygnięcia.

Pracodawca zgodził się zatrudnić najbliższego członka rodziny powódek bez umowy, ze względu na pobierane przez niego świadczenia, które przysługują osobie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?