Polus Agnieszka, Przeznaczenie nieruchomości na cele budowlane w okresie "luki planistycznej". Glosa do wyroku SN z dnia 22 marca 2019 r., I CSK 52/18

Glosy
Opublikowano: PiP 2021/11/174-179
Autor:
Rodzaj: glosa

Przeznaczenie nieruchomości na cele budowlane w okresie "luki planistycznej". Glosa do wyroku SN z dnia 22 marca 2019 r., I CSK 52/18

Brak decyzji o warunkach zabudowy w okresie „luki planistycznej” nie wyklucza potencjalnego przeznaczenia nieruchomości na cele budowlane. Przeznaczenie to może wynikać z nieobowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX