Gontarski Waldemar, Przewalutowanie kredytu według kursu z dnia wypłaty kredytu jako konsekwencja niedozwolonej klauzuli. Glosa do wyroku SN z dnia 14 lipca 2017 r., II CSK 803/16

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Przewalutowanie kredytu według kursu z dnia wypłaty kredytu jako konsekwencja niedozwolonej klauzuli. Glosa do wyroku SN z dnia 14 lipca 2017 r., II CSK 803/16

I.Przedmiot glosy

I.1.Przedkontraktowe obowiązki informacyjne i konsekwencje niewykonania tych obowiązków

Przedmiotem opracowania są konsekwencje braku przejrzystości umownej klauzuli przeliczeniowej (indeksacyjnej, waloryzacyjnej, walutowej) stosowanej przy wyliczaniu miesięcznych rat kredytu denominowanego. Chodzi o tzw. jednostronne ustalanie spreadów.

Mówiąc kredyt denominowany, mamy na myśli kredyt, którego kwota wnioskowana przez kredytobiorcę jest wyrażona w walucie obcej, a zostaje wypłacona w walucie krajowej według klauzuli umownej opartej na kursie kupna waluty obcej obowiązującym w dniu uruchomienia kredytu, w odróżnieniu od kredytu indeksowanego, w którym wnioskowana i następnie wypłacona kwota jest podana w walucie krajowej, ale zostaje przeliczona na walutę obcą według klauzuli umownej opartej też na kursie kupna tej waluty obowiązującym w dniu uruchomienia kredytu. Wzorzec kredytu indeksowanego jest więc nielogiczny. Skoro pierwotnie kwota kredytu wskazana jest w PLN i niby miałoby dojść do sprzedaży przez bank waluty obcej (przeliczenia z PLN na walutę obcą) – aby...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX