Gadecki Bartłomiej, Przestępstwo oszustwa popełnione po dokonaniu przestępstwa kradzieży. Glosa do wyroku SN z dnia 9 grudnia 2009 r., V KK 313/09

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2013/3/79-88
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Przestępstwo oszustwa popełnione po dokonaniu przestępstwa kradzieży. Glosa do wyroku SN z dnia 9 grudnia 2009 r., V KK 313/09

Pogląd wyrażony w glosowanym wyroku ma istotne znaczenie dla praktyki. Dlatego należy przedstawić argumenty przemawiające zarówno za ww. stanowiskiem, jak i poczynić kilka uwag krytycznych. Najpierw jednak należy krótko omówić stan faktyczny zaistniały w sprawie będącej przedmiotem komentarza oraz przedstawić, jak na przestrzeni lat kształtowało się orzecznictwo dotyczące omawianego problemu.

Z ustalonego w sprawie V KK 313/09 stanu faktycznego wynika, że oskarżony każdorazowo w dacie czynów datami działał z takim samym, obejmującym całość zachowań, zamiarem dokonania kradzieży metalowego złomu, a następnie jego sprzedaży w punkcie skupu złomu, w celu uzyskania

korzyści majątkowej oraz zapewniając przy tym nabywcę, że złom jest jego własnością . Sąd Najwyższy uznał, że niewątpliwie sprzedaż tych rzeczy przez oskarżonego była w poszczególnych datach czynu kontynuacją jednego zamiaru , a zachowanie oskarżonego może zostać potraktowane jedynie jako czyn następczy współukarany w stosunku do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX