Żołnierczyk Ewa, Przesłanki zwolnienia z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Glosa do wyroku WSA z dnia 21 maja 2018 r., IV SA/Gl 1108/17

Glosy
Opublikowano: OwSS 2020/3/124-130
Autor:
Rodzaj: glosa

Przesłanki zwolnienia z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Glosa do wyroku WSA z dnia 21 maja 2018 r., IV SA/Gl 1108/17

aprob

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX