Glosy
Opublikowano: ST 2019/9/79-84
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Przesłanki skuteczności złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej za pomocą poczty elektronicznej. Glosa do wyroku NSA z dnia 26 kwietnia 2017 r., I OSK 2671/16

Praktyka stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej dopuszcza możliwość składania wniosku o udostępnienie informacji publicznej na mail zwykły wskazany jako skrzynka do korespondencji na stronie internetowej organu władzy publicznej. Takie rozwiązanie, co podkreślono w komentowanym orzeczeniu, nie oznacza, że wnioskodawca może wysłać wniosek o udostępnienie informacji na jaki chce adres poczty elektronicznej prowadzonej przez organ. Wysłanie wniosku na adres, który nie jest podany jako skrzynka odbiorcza organu jest nieprawidłowe, a organowi nie można w takim wypadku przypisać bezczynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację