Glosy
Opublikowano: OSP 2019/10/92
Autor:

Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej banku w związku z naruszeniem obowiązków w zakresie egzekucji z rachunku bankowego. Sposób uzyskania przez komornika od banku informacji objętych tajemnicą bankową. Glosa do wyroku SN z dnia 15 listopada 2017 r., II CSK 113/17

Słowa kluczowe: prawo cywilne, zobowiązania, odpowiedzialność odszkodowawcza banku za wypłatę środków pieniężnych z zajętego rachunku bankowego, dostęp komornika do informacji objętych tajemnicą bankową

1. Komentowany wyrok stanowi kolejną wypowiedź Sądu Najwyższego (SN) poświęconą odpowiedzialności odszkodowawczej banku w związku z naruszeniem przepisów o egzekucji z rachunku bankowego . Teza wyroku jest oczywista, choć należałoby ją uzupełnić jeszcze wyjaśnieniem, że chodzi w niej o wpłatę nielegalną, która narusza obowiązki banku w zakresie egzekucji z rachunku bankowego (art. 892 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego ). W wyroku SN pojawiły się jednak ważkie zagadnienia dotyczące skutków komorniczego zajęcia rachunku bankowego, ewentualnych przyczyn oraz konsekwencji niehonorowania takiego zajęcia przez bank. W literaturze trafnie zauważono bardzo rozległy zakres obowiązków ustawowych banku wynikających z art. 889–8933k.p.c., co tworzy dość szeroki obszar ewentualnych uchybień banku w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?