Jaskuła Wojciech, Przesłanka zawieszenia świadczenia dla rolnika na podstawie art. 28 ustawy o ubezp. społ. rolników. Glosa do uchwały SN z dnia 6 maja 2004 r., II UZP 5/04

Glosy
Opublikowano: PiP 2006/11/119-123
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Przesłanka zawieszenia świadczenia dla rolnika na podstawie art. 28 ustawy o ubezp. społ. rolników. Glosa do uchwały SN z dnia 6 maja 2004 r., II UZP 5/04

Teza uchwały z 6 V 2004,

II UZP 5/04

Wypłata części uzupełniającej świadczenia rolnika, który będąc właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego faktycznie nie prowadzi w nim działalności rolniczej w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 XII 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. nr 7/1998, poz. 25 ze zm.) nie ulega zawieszeniu na podstawie art. 28 ust. 1 i 3 w związku z ust. 4 tej ustawy.

GLOSA DO UCHWAŁY Z 6 V 2004, II UZP 5/04

Uchwała została podjęta na skutek zapytania skierowanego do Sądu Najwyższego. Sąd Apelacyjny dążył do wyjaśnienia wątpliwości powstających przy wykładni art. 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników . Problem sprowadzał się do wyjaśnienia, czy przytoczony przepis tej ustawy należy rozumieć w ten sposób, że emeryt - właściciel lub posiadacz gospodarstwa rolnego w każdej sytuacji, nie wymienionej w art. 28 ust. 4 pkt 1-7, jest uznawany za prowadzącego działalność rolniczą , co powoduje częściowe zawieszenie wypłaty jego świadczeń, czy też...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX