Polus Agnieszka, Przekroczenia terminu do wykupu nieruchomości. Glosa do wyroku SN z 7.11.2019 r., IV CSK 366/18

Glosy
Opublikowano: PiP 2023/6/176-181
Autor:
Rodzaj: glosa

Przekroczenia terminu do wykupu nieruchomości. Glosa do wyroku SN z 7.11.2019 r., IV CSK 366/18

W przypadku przekroczenia terminu do wykupu nieruchomości gmina obowiązana jest do zapłaty odsetek za opóźnienie (art. 37 ust. 9 u.p.z.p.). Natomiast brak jest podstaw do dochodzenia od gminy odszkodowania na zasadach ogólnych, w tym odsetek za zwłokę (art. 476–477 k.c.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX