Naworski Jerzy Paweł, Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy zajmującego się handlem o zapłatę ceny za sprzedaną wierzytelność. Glosa do wyroku SN z dnia 14 lutego 2019 r., IV CSK 563/17

Glosy
Opublikowano: OSP 2019/10/95
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy zajmującego się handlem o zapłatę ceny za sprzedaną wierzytelność. Glosa do wyroku SN z dnia 14 lutego 2019 r., IV CSK 563/17

Słowa kluczowe: cywilne prawo, zobowiązania, sprzedaż wierzytelności o zapłatę ceny towaru, zakres działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, przedawnienie roszczenia o zapłatę ceny towaru z umowy sprzedaży wierzytelności

I. Do napisania glosy skłoniło mnie kilka przyczyn. Sprawę, na tle której zapadł wyrok Sądu Najwyższego (SN), opisałem w pracy na temat art. 554 in principio Kodeksu cywilnego . Z zaciekawieniem oczekiwałem więc na jej rozstrzygnięcie i z satysfakcję odnotowuję, że SN przedstawił w wyroku zbieżne z moim rozumienie tego unormowania. Glosa nie ogranicza się jednak jedynie do akceptacji rozstrzygnięcia i wspierających je racji przedstawionych przez SN. Jej celem jest uwypuklenia kwestii, które nie zostały rozwinięte w uzasadnieniu orzeczenia, dotyczących wykładni unormowania, w tym rozumienia występującego w nim pojęcia przedsiębiorstwa. Wyrok stwarza też okazję do przedstawienia art. 554 in principiok.c. w świetle obecnej regulacji instytucji przedawnienia, ukształtowanej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX