Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Problematyka pojęcia „stanowiska równorzędnego pod względem płacowym” w rozumieniu ustawy o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Glosa do wyroku SN z dnia 24 czerwca 2015 r., II PK 22/14

Wprowadzenie

Wyrok SN warto opatrzeć komentarzem z dwóch co najmniej powodów. Po pierwsze, zawiera on wypowiedź w sferze, która na gruncie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne nie była dotychczas przedmiotem zainteresowaniem orzecznictwa. Po drugie zaś – dotyka istotnej materii związanej z zakresem podmiotowym ustawy antykorupcyjnej. Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco. Powód w sprawie, wcześniej pracownik Ministerstwa (...), zatrudniony był na stanowisku głównego specjalisty od czerwca 2009 r. Pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę w lipcu 2011 r. na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, wskazując jako przyczynę ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, polegające na złamaniu zakazu z art. 4 pkt 1 i 5tej ustawy, wynikającego z łączenia zatrudnienia na stanowisku głównego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację