Glosy
Opublikowano: OSP 2019/11/103
Autor:

Prawo upadłościowe - pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej. Glosa do postanowienia SN z dnia 28 lutego 2019 r., V CSK 632/17

Słowa kluczowe: upadłościowe prawo, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, zakaz częściowy tego zakazu niedopuszczalny

1. W glosowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy (SN) dokonał wykładni przepisów zawartych w Tytule X, Części pierwszej ustawy z 23.02.2003 r. – Prawo upadłościowe , w wersji obowiązującej do 1.01.2016 r., dotyczących zakresu przedmiotowego orzeczenia o pozbawieniu prawa prowadzenia działalności gospodarczej i stwierdził, że pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje wszystkie formy jej prowadzenia przewidziane w art. 373 ust. 1 lub 3pr. up., przez to obejmuje nie tylko pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, lecz także prawa do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni fundacji lub stowarzyszeniu. W orzeczeniu tym SN odstąpił więc od poglądu wypowiedzianego wcześniej, według którego wspomniane przepisy art. 373 ust. 1 i 2...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację