Glosy
Opublikowano: EPS 2019/10/34-39
Autor:

Prawo strony do obrony w postępowaniu w sprawie kontroli koncentracji prowadzonym przez Komisję. Glosa do wyroku TS z dnia 16 stycznia 2019 r., C-265/17

W komentowanym wyroku Trybunał Sprawiedliwości potwierdził prawo strony postępowania do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami, które mogą być istotne dla jej obrony, oraz odpowiadający temu prawu obowiązek Komisji umożliwienia stronie zajęcia stanowiska wobec wszystkich elementów, na których organ zamierza oprzeć decyzję wydawaną na podstawie rozporządzenia nr 139/2004 . Przyjęte w wyroku stanowisko wyklucza zarazem dopuszczalność wyłączania z akt sprawy dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia, bez względu na ich źródło oraz charakter.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację