Prawo pracy - umowa o pracę a cywilnoprawna umowa o świadczeniu usług -podporządkowanie pracownika - negocjacje w sprawie umowy... - OpenLEX

Musiała Anna, Prawo pracy - umowa o pracę a cywilnoprawna umowa o świadczeniu usług -podporządkowanie pracownika - negocjacje w sprawie umowy o zatrudnieniu. Glosa do wyroku SN z dnia 22 kwietnia 2015 r., II PK 153/14

Glosy
Opublikowano: OSP 2016/6/62
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Prawo pracy - umowa o pracę a cywilnoprawna umowa o świadczeniu usług -podporządkowanie pracownika - negocjacje w sprawie umowy o zatrudnieniu. Glosa do wyroku SN z dnia 22 kwietnia 2015 r., II PK 153/14

Wskazane orzeczenie dotyczy stałego już w judykaturze ważkiego problemu kwalifikacji umowy o zatrudnienie jako umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług. Prima facie, można byłoby powiedzieć, że Sąd Najwyższy (SN) słusznie orzekł, iż w przedmiotowej sprawie ma się do czynienia z zatrudnieniem na podstawie umowy cywilnoprawnej. Po głębszej jednak analizie należy stwierdzić, że słuszność glosowanego judykatu staje się wątpliwa.

Stan faktyczny sprawy był dość klarowny.

Powódka, po ukończeniu szkoły średniej odbywała staż w urzędzie skarbowym w okresie od 1.07.2005 r. do 30.06.2006 r. Po jego zakończeniu zawarła z pozwanym dwie umowy cywilnoprawne na okresy: 1) od 21.08.2006 r. do 31.12.2006 r. i 2) od 8.01.2007 r. do 30.06.2007 r., zobowiązując się do wprowadzania danych do ewidencji o transakcjach oraz innych czynności majątkowych. Kolejne umowy cywilnoprawne z pozwanym powódka zawarła w następujących przedziałach czasowych: 1) od 6.05.2008 r. do 31.08.2008 r. oraz od...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX