Giedrewicz-Niewińska Aneta, Prawo pracowników do uczestnictwa w organach spółki powstałej w wyniku transgranicznego połączenia. Glosa do wyroku TS z dnia 20 czerwca 2013 r., C-635/11

Glosy
Opublikowano: EPS 2016/5/45-50
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Prawo pracowników do uczestnictwa w organach spółki powstałej w wyniku transgranicznego połączenia. Glosa do wyroku TS z dnia 20 czerwca 2013 r., C-635/11

Prawo pracowników do uczestnictwa w organach spółki stanowiło przez długi czas przeszkodę w uregulowaniu ponadnarodowych połączeń spółek w prawie UE. Kwestia ta została unormowana na płaszczyźnie unijnej dopiero wówczas, gdy udało się osiągnąć kompromis w sprawie uczestnictwa pracowników w spółce europejskiej. Przepisy dotyczące uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia odwołują się do modelu przewidzianego dla spółki europejskiej. Wprowadzają jednak zasadnicze wyjątki, których treść wywołuje wątpliwości interpretacyjne. Jedną z takich kontrowersji, dotyczącą prawa pracowników do uczestnictwa w zagranicznych zakładach spółki transgranicznej, zajął się Trybunał Sprawiedliwości w wyroku C-635/11 Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX