Prawo połowu przyznane na podstawie regulacji uwłaszczeniowych z XIX wieku na obszarze dawnego Królestwa Kongresowego. Glosa do... - OpenLEX

Jastrzębski Robert, Prawo połowu przyznane na podstawie regulacji uwłaszczeniowych z XIX wieku na obszarze dawnego Królestwa Kongresowego. Glosa do postanowienia TK z dnia 7 maja 2008 r., SK 14/06

Glosy
Opublikowano: PiP 2010/1/121-126
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Prawo połowu przyznane na podstawie regulacji uwłaszczeniowych z XIX wieku na obszarze dawnego Królestwa Kongresowego. Glosa do postanowienia TK z dnia 7 maja 2008 r., SK 14/06

W glosowanym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. To lakoniczne stwierdzenie wymaga bliższej analizy, gdyż sprawa była już dwukrotnie odmiennie rozstrzygana przez SN oraz TK. W ten sposób Trybunał, wydając omawiane postanowienie, uchylił się od zajęcia wyraźnego stanowiska w sprawie. Należy jednak zacząć omawianie orzeczenia niejako ab ovo, przy czym konieczne okaże się przybliżenie - przynajmniej w dużym skrócie - wspomnianych dwóch (sprzecznych ze sobą) orzeczeń.

Sprawa zasadniczo dotyczy prawa połowu ryb w jeziorach, które zostało przyznane na podstawie regulacji uwłaszczeniowych, a konkretnie ukazu cara Aleksandra II z 19 II (2 III) 1864 o urządzeniu włościan w Królestwie Polskim oraz rozkazu najwyższego z 8 II 1880 o prawach włościan do rybołówstwa w wodach do ich gruntów przytykających . Na podstawie tych unormowań przyznano włościanom (chłopom) prawo do rybołówstwa w rzekach ,,przytykających" do gruntów, które...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX