Kulesza Jan, Prawo łaski w świetle Konstytucji. Glosa do wyroku TK z dnia 17 lipca 2018 r., K 9/17

Glosy
Opublikowano: PiP 2020/2/145-155
Autor:
Rodzaj: glosa

Prawo łaski w świetle Konstytucji. Glosa do wyroku TK z dnia 17 lipca 2018 r., K 9/17

Glosowany wyrok , w którym Trybunał wypowiedział się odnośnie do wykładni art. 139 Konstytucji, dostarcza bogatego materiału polemicznego. Ze względu na ograniczone ramy wypowiedzi może zostać wyrażona jedynie część uwag krytycznych. Należy zatem przede wszystkim podkreślić aprobatę dla sformułowanej już krytyki, zarówno ujętej w zdaniu odrębnym sędziego L. Kieresa, jak i w glosie M. Florczak-Wątor . W polu zainteresowania pozostaną wobec tego inne dostrzeżone kwestie oraz dodatkowe argumenty, wspierające sformułowaną już krytykę.

Po pierwsze, słusznie wskazuje M. Florczak-Wątor , że z wykładni historycznej dokonanej przez Trybunał wynikają raczej wnioski przeciwne do tych, które wyprowadza Trybunał. Jeśli w obu konstytucjach międzywojennych prawo łaski było ograniczone, a w okresie późniejszym nie było stosowane w postaci abolicji indywidualnej, równie uprawniony jest wniosek, że polska tradycja konstytucyjna przyjmuje ograniczenie tej prerogatywy prezydenckiej – nawet jeśli nie jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX