Rozpędowski Arkadiusz, Prawo łaski jako konstytucyjne uprawnienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Glosa do uchwały SN z dnia 31 maja 2017 r., I KZP 4/17

Glosy
Opublikowano: GSP 2019/1/145-153
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.