Kulesza Jan, Prawnokarna ochrona znaków państwowych; znieważenie a demonstracyjne okazanie lekceważenia. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 4 lipca 2013 r., II AKa 114/13

Glosy
Opublikowano: PiP 2015/5/136-142
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Prawnokarna ochrona znaków państwowych; znieważenie a demonstracyjne okazanie lekceważenia. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 4 lipca 2013 r., II AKa 114/13

Przedmiotem oceny Sądu Apelacyjnego w Szczecinie był stan faktyczny, w którym sprawca uderzał flagą Rzeczypospolitej Polskiej w barierki, powodując złamanie drzewca, a następnie zamachnął się i rzucił nią w przednią szybę jadącego samochodu osobowego, powodując wybicie szyby w pojeździe. Z opisu stanu faktycznego przyjętego za podstawę rozstrzygnięcia nie wynika, by działaniu sprawcy towarzyszyły inne jego zachowania, w szczególności polegające na wznoszeniu znieważających flagę okrzyków czy dokonaniu względem niej innych czynności, które mogłyby zostać ocenione z perspektywy art. 137 § 1 k.k. Ocenie jako znieważenia podlegało zatem jedynie zachowanie opisane powyżej. Z oceną tą, przyjętą zarówno przez Sąd Okręgowy, jak i Sąd Apelacyjny w Szczecinie zgodzić się jednak nie można. W przekonaniu glosatora zachowanie sprawcy nie stanowiło karalnej zniewagi flagi państwowej, kryminalizowanej w art. 137 § 1k.k., mimo niewątpliwego oburzenia, jakie wzbudzić musi zachowanie sprawcy. Jak...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy